02 OKT 2022 Цял ден работилници и музика на открито. Маймунарника, парк Борисова Градина, София, България Начален час 10:00. Вход Свободен. TECHNIVERSE С поглед към технологии замобилност от
Цял ден работилниции музика на открито. 02 OKT 2022 TECHNI VERSE С поглед към технологии замобилност от Маймунарника, парк Борисова Градина, СофияНачален час 10:00. Вход Свободен. Маймунарника, парк Борисова Градина, СофияНачален час 10:00. Вход Свободен.
Сложност: 2/5

Енчо Белезирев

90 минути

MOBILITY

Четене на температурен сензор на кола

В тази работилница показване начините за събиране на температурни данни от автомобил, след което ги сипваме в Azure Cloud и ги показваме графично. След таи работилница ще сте запознати с основите на това как следва да се настрои едно устройство, за да си говори с автомобила, за да прочете данни от него и как тези данни да бъдат съхранени в облачна база от данни. За да илюстрираме данните в графика използваме Grafana dashboard поместен в рамките на Azure.

запиши се