02 OKT 2022 Цял ден работилници и музика на открито. Маймунарника, парк Борисова Градина, София, България Начален час 10:00. Вход Свободен. TECHNIVERSE С поглед към технологии замобилност от
Цял ден работилниции музика на открито. 02 OKT 2022 TECHNI VERSE С поглед към технологии замобилност от Маймунарника, парк Борисова Градина, СофияНачален час 10:00. Вход Свободен. Маймунарника, парк Борисова Градина, СофияНачален час 10:00. Вход Свободен.
Сложност: 2/5

Експерти от ГЕЙТ ИНСТИТУТ и СОФИЯПЛАН

Станимира Николова 

Милена Борукова 

120 минути

MOBILITY

Дигитални карти с отворени данни

Използваме дигитални карти всеки ден за какво ли не – за упътвания, за придвижване, за поръчване на храна, за да разберем за качеството на въздуха в даден ден. те са се превърнали в постоянен спътник на човека в цифровото общество. заедно със Станимира и Милена ще научите как да направим една цифрова карта, да заредим в нея данни и колко много източници на пространствени данни има налични в мрежата.

Постановка

В работилницата ще бъдат разгледани различни източници на свободно достъпни данни, как се свалят тези данни, тяхната обработка, анализиране и визуализация в ГИС среда. Ще създадем и интерактивна карта. Участниците могат просто да слушат и гледат, но който иска може да си донесе лаптоп и да се опита да следва стъпките

Милена Борукова е геодезист с опит в работата с ГИС и бази данни. Завършва магистратура по геодезия в УАСГ. От април 2019 г. до февруари 2022 г. е част от екипа на общинско предприятие Софияплан, заемайки позицията геодезист и картов администратор. Работата и е тясно свързана с обработката, съхранението и визуализацията на данни. От февруари 2022 г. е част от екипа на ГЕЙТ – Институт за „Големи данни в полза на интелигентно общество”, където работи в направлението за дигитален двойник на града.

Станимира Николова – тя завършва магистратура по Урбанизъм в УАСГ в началото на 2018 година. В екипа на ОП “Софияплан” е от април 2018 г. с фокус върху работата в ГИС среда и управлението на база от данни. От април 2022г. е част и от екипа на Институт за големи данни в полза на интелигентно общество (GATE) като младши изследовател. Интересите й са в сферата на пространствените и мрежови анализи, мобилността, предоставянето на равната алтернатива за придвижване, осигуряване на свързаност между отделни територии, а отскоро и превенцията на рискове от бедствия и аварии. Вярва, че в градска среда пространството трябва да се потребява изключително внимателно и водещо при интервенциите трябва да е знанието каква би била ползата за хората в дългосрочен план и как те че чувстват в създадената среда. Все по-необходимо е да се създават независими пространства за различните участници в движението, с особена чувствителност към пешеходци и велосипедисти, които да са отделени от моторизираното движение. Така ще се осигурят трасета, които гарантират сигурността за достъп от точка А до Б, но ще се възобнови връзката между активната градска среда и природната среда. Вярва, че бъдещето ни е с малки, но навременни намеси на конкретни места, а знанието за тези места „в нужда“ идва от данните, които ежедневно всеки от нас създава.

запиши се