02 OKT 2022 Цял ден работилници и музика на открито. Маймунарника, парк Борисова Градина, София, България Начален час 10:00. Вход Свободен. TECHNIVERSE С поглед към технологии замобилност от
Цял ден работилниции музика на открито. 02 OKT 2022 TECHNI VERSE С поглед към технологии замобилност от Маймунарника, парк Борисова Градина, СофияНачален час 10:00. Вход Свободен. Маймунарника, парк Борисова Градина, СофияНачален час 10:00. Вход Свободен.
Сложност: 6/10

Ивайло Бонев

90 минути

СОФТУЕР

Наука и технологии в класната стая

В последните години дискусията и опитите за засилване присъствието на технологиите в класната стая – както в училище, така и в университета – доведе до промяна в начина, по който се предават знания. И не става дума само за видео връзка, електронни дневници и други съпътстващи образованието и обучението дейности, а за предаване на знания, чрез директен опит с технологични средства. В тази работилница-дискусия ще се запознаем с преподавателите от ТЕХНОКРАТИ, които “използват естественото състояние на детския ум, а именно – изобретателност, любопитство и въображение и го трансформират в знания и реални умения.”

запиши се