02 OKT 2022 Цял ден работилници и музика на открито. Маймунарника, парк Борисова Градина, София, България Начален час 10:00. Вход Свободен. TECHNIVERSE С поглед към технологии замобилност от
Цял ден работилниции музика на открито. 02 OKT 2022 TECHNI VERSE С поглед към технологии замобилност от Маймунарника, парк Борисова Градина, СофияНачален час 10:00. Вход Свободен. Маймунарника, парк Борисова Градина, СофияНачален час 10:00. Вход Свободен.
Сложност: 4/5

Георги Пенков 

90 минути

MOBILITY

Облачни услуги за създаване на пътен план

Така известна като “задачата за пътуващия търговски пътник” е занимавала великите умове откакто хората обикалят по пътищата. В началото на 20ти век е доказано, че тази задача е NP-hard проблем и въпреки, че много ни се иска – лесно решение в обозримо време за нея няма. Но с нарастването на изчислителната мощ на облачните доставчици е възможн с “груба сила” да бъдат планирани добри пътни планове. Запознайте се с доставчиците на решения за тази задача и планирайте по-добре вашите лични и бизнес пътувания.

запиши се