Photo credit: DALLE-E, AI система от OpenAI

Реклама и PR

В случай, че желаете да представите дейността си по време на събитието или просто да ни попитате каквото ви е на душа за него, свържете се с нас виртуално: [email protected]